دومین ورکشاپ بین المللی معماری و سینما زمان22 خردادماه 1397

دومین ورکشاپ بین المللی معماری و سینما
دومین ورکشاپ بین المللی معماری و سینما بین ایران و فرانسه در اردیبهشت ۹۶ در روستای تاریخی اصفهک با هدف شناخت معماری بومی، شهرسازی و روند سفر از نگاه دوربین برگزار گردید. گروه های محقق شامل دانشجویان ایرانی و فرانسوی تشکیل شده که نتیجه آن در قالب فیلم های کوتاه در روزهای پایانی ارائه شد. دانشجویان در ابتدا با حرکت در بافت تاریخی این روستا به شناخت معماری و ویژگی های محیطی پرداخته و در ادامه زیرنظر اساتید متخصص در حوزه معماری-عکاسی و فیلم برداری و روانشناسی ایده های خود را در قالب عکس و فیلم شکل داده و به تهیه آن پرداختند که در نهایت تمامی فیلم ها در دانشگاه اقبال لاهوری مشهد ارائه شده و مورد نقد و بررسی قرارگرفت.
گالری عکس دومین ورکشاب بین المللی معماری و سینما (ایران - فرانسه)