سومین ورکشاپ بین المللی معماری و سینما زمان22 خردادماه 1397

سومین ورکشاپ بین المللی معماری و سینما

با استناد به تفاهم نامه مشترک بین موسسه اموزش عالی اقبال لاهوری مشهد و اکول لاویلته معماری پاریس فرانسه در سال ۱۳۹۳، سومین ورکشاپ بین المللی معماری و سینما، با هدف شناخت و بررسی معماری و شهرسازی از نگاه دانشجویان معماری ایرانی و فرانسوی از منظر ارتباط مردم و محیط در بافت روستایی برگزار شد. در این ورکشاپ دانشجویان در ابتدا با حرکت در بافت تاریخی این روستا به شناخت معماری و ویژگی های محیطی پرداخته و در ادامه زیرنظر اساتید متخصص در حوزه معماری-عکاسی و فیلم برداری و روانشناسی ایده های خود را در قالب عکس و فیلم شکل داده و به تهیه آن پرداختند که در نهایت تمامی فیلم ها در پژوهشکده خاک اصفهک ارائه شده و مورد نقد و بررسی قرارگرفت.